Teknik Gezi Koordinatörlüğü

  • Teorik olarak edinilen bilgilerin uygulamada işleyiş şeklini üyelerimize gösterme amacı taşıyan Teknik Gezi Koordinatörlüğü; sektörde önde gelen şirketlerle iletişime geçip, onlardan gezi talep ederek; fuarlara, teknik organizasyonlara ve firmaların iş sahalarına gezi düzenler.