Mühendislik Kariyer Günleri

Aktif Yaşam Topluluğu (AKTİYAT) olarak mühendislik konuları üzerine düzenlediğimiz eğitimlerimizi ”MÜHENDİSLİK KARİYER GÜNLERİ” adlı başlık altında topladık. Mühendislik Kariyer Günleri; yılda bir defa günübirlik düzenlenen, sektöründe genel kabul görmüş büyük ölçekli firmaların üst düzey çalışanlarının gün içinde gerçekleştirdikleri sunumlara yer verilen, gündem dışı konulardaki ünlü davetleri ile sosyal içeriğide zenginleştirilen bilimsel amaçlı bir organizasyondur.